Artalk.cz

TZ: Srdečně Váš mece-náš

Srdečně Váš mece-náš / Galerie města Třince / Třinec / 27. 10. – 8. 12. 2016

4

Průzkumná výstava k 85. výročí města Třince

Srdečně Váš mece-náš

kurátor: Petr Kovář

vernisáž: ve čtvrtek 27. října 2016 v 18 h

Galerie města Třince

výstava potrvá do 8. prosince 2016

Mecenáš „nepatří“ jen umělci, jemuž svou péčí umožňuje pokračovat v umělecké činnosti, ale nám všem. Z existence umělce neprofituje jen mecenášův obývák, ale celá společnost.

Výstava, tematizující význam sběratelství či mecenášství, bude z jedné poloviny umístěna do soukromých bytů, obýváků obyvatel Třince, zatímco obrazy, které tyto obývací pokoje utvářely, se přesunou do galerie a vytvoří druhou, veřejnou polovinu výstavy.

Jsme to, co jíme – oblíbené heslo současnosti, které se nás snaží motivovat ke zdravému stravování, lze se stejným pravdivostním potenciálem použít i na oblast vnímání výtvarného umění: Jsme to, na co se díváme, co reflektujeme, na co myslíme. Jak vypadá umění v Třinci?

Výstava si bere za cíl prezentovat místní třinecké umělce ve třech kritických perspektivách:

1.   Výstava třineckých umělců ze sbírek obyvatel Třince. V galerii nebudou vystaveny artefakty umělců, kteří snad někde ve světě vystavují, zatímco zde je nikdo nezná, ale pouze ty, jejichž autoři jsou skutečně reflektováni, uznáni, žiti obyvateli Třince. Jedná se o experiment, je možné, že nejvýznamnější osobnosti se na výstavě neobjeví.

2.   Z obýváku odívák! Majitel uměleckého díla zapůjčeného pro účel výstavy získá na dobu jejího trvání náhradou jiné umělecké dílo. To je vybráno kurátorem výstavy z aktuálně vytvářeného depozitáře děl třineckých umělců. Zde by naopak nejvýznamnější osobnosti chybět neměly.

3.   Úloha a odpovědnost mecenátu. Výzvu k zapůjčení vlastněných děl obdržely osobnosti činné v reprezentaci města / regionu. Zastupitelé, podnikatelé a ředitelé institucí, představitelé kulturní organizace. Prezentace reprezentantů města? Přes jistou nadsázku (romantičnost, naivitu) v požadavku příkladného patriotického chování u veřejně činných představitelů obce faktem zůstává, že by u nich měla existovat větší pravděpodobnost zájmu, osobního nasazení i citlivosti pro kultivaci a rozvoj regionu. Součástí této péče nemůže nebýt kultura a tedy i výtvarné umění.

Soukromá osobní investice (vkusová, intelektuální, finanční) je prezentována veřejně, v galerii, zatímco ta veřejná, institucionálně garantovaná naopak v soukromém prostoru. Vzájemná zápůjčka jako dialog o umění. Vernisáž výstavy nabídne diskusi nad výsledky průzkumu. A na to se těšíme.


Požádal jsem osobnosti města Třince, tzv. místní reprezentaci, aby mi pro výstavu v místní galerii zapůjčily díla třineckých umělců, která vlastní. Výměnou jsem jim nabídnul a v soukromí jejich bytů či kanceláří instaloval díla třineckých umělců, která jsem vybral já ve spolupráci s galerií města Třince.

Galerie doma, obývák v galerii. Soukromá osobní investice (vkusová, intelektuální, finanční) je prezentována veřejně, v galerii, zatímco ta veřejná, institucionálně garantovaná naopak v soukromém prostoru. Vzájemná zápůjčka jako dialog o umění. Jak vypadá umění v Třinci?

Oslovil jsem celkem 49 osob a institucí.

Dohromady mi zapůjčily 36 děl. Vystaveno bylo vše.

Mecenáši:

Romana Cieslarová, Milada Hejmejová, Jana Kantorová, Kino Kosmos, Knihovna Třinec, Libuše Koppová, Magistrát města Třince, Beáta Martinková, Věra Palkovská, Pavel Pezda, Hana Šenková, hotel Vitality, Martina Wolná, Jiří Zabystrzan.

Umělci (z obýváků do galerie):

Jan Bocek, Jiří Bystřičan, Katarína Klusová, Rudolf Kobiela, Řehoř Maryniok, Rosvita Mikulová, Josef Novický, Eduard Ovčáček, Rudolf Štafa, Paweł Walach, Jan Wojnar.

Umělci (z galerie do obýváků):

Jan Bocek, Petr Boreček, Marie Butula Cichá, Bronisław Liberda, Eduard Ovčáček.

Více než polovinu veškerých zápůjček představují obrazy Josefa Novického. Tento fakt, jako výrazný výsledek průzkumu, zdůrazňuji jejich samostatnou prezentací v galerijním prostoru knihovny. V galerijním prostoru TRISIA jsou pak vystavena díla všech zastoupených autorů.

Petr Kovář

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *