Artalk.cz

Nové číslo časopisu ERA21 4/2016

ERA21 4/2016 Pod kontrolou / Brno / 23. 9. 2016

obalka-plny-format.indd

Pod kontrolou

Jan Kristek

Ve vězení lidé „jí, spí, pracují, studují, hrají, plavou, chodí k doktorovi a navštěvují své rodiny. Také zde mluví, vyjednávají, poslouchají, učí se, vyjadřují názory, mají vztahy, nenávidí a milují. Ve vězení se lidé také dívají, myslí, čtou a poslouchají hudbu, mají pochyby i inspiraci, mají starosti a jsou zneklidňováni, vzrušeni, v depresi, v naději a pláčou a smějí se“, píše Roger Paez, autor věznice Mas d’Enric v Tarragoně (viz strany 28–31), ve své knize Kritické navrhování věznic. Vězení je mikrokosmos, miniaturní svět sám pro sebe. Je to ostrov nebo loď na moři, kterou obývá společnost, jež si díky své izolovanosti musí vyvinout vlastní pravidla… a přesto zvláštním způsobem zrcadlí společnost „tam na druhé straně“. Vězení je heterotopií.

Budeme-li hledat rozdíly, lze dojít k závěru, že vězení představuje marginální typ prostoru. Pokud se ale zaměříme na podobnosti, můžeme jej vidět jako paradigma míst, kde je architektura mobilizována s cílem zachytit, regulovat a případně napravit to, co většinová společnost považuje za nepřípustné „anomálie“ ve vztahu k normě. Nejzřetelněji jsou to výchovné a detenční ústavy, psychiatrie, ale také například veřejné prostory se specifickými mechanismy disciplinace a z určitého pohledu i tzv. vyloučené oblasti. Úvodní článek k tomuto číslu končím konstatováním Rema Koolhaase z devadesátých let, že ideologie přebíjí i tu nejradikálnější architekturu.

Jaké poučení nám jako architektům přináší téma „kontroly a dohledu“, se dnes můžete dozvědět na následujících stranách díky ochotě a úsilí přispěvatelů a nasazení redakce. Všem bych chtěl tímto poděkovat.

OBSAH časopisu ERA21 4/2016

7       editorial / Jan Kristek

8       aktuality

10     recenze

14     detail – Cesta do pravěku. Novostavba Archeoparku Pavlov – Architektonická kancelář Radko Květ

18     intro – Vězení – David Leventi

20     východiska – Architektovy cesty aneb Moci, kde jsi? – Jan Kristek

23     teorie – Otisky moci v prostoru – Martin Vrba

26     rozhovor – Může architektura zabíjet? O morálce, profesní etice a lidských právech. Rozhovor Jana Kristka s Michaelem Kimmelmanem

28     realizace – Vytvořit pocit domova. Věznice Mas d’Enric v Tarragoně – AiB estudi d’arquitectes, Estudi PSP Arquitectura

32     film – Věznice Halden. Dokument z cyklu Chrámy kultury – Michael Madsen

34     realizace – Oddechový čas. Návštěvní a vzdělávací pavilon ústavu pro mladistvé Maasberg v Overloonu – UArchitects

38     studie – Domy bez fasády. Architektura věznic – Jindřich Vybíral

41     studie – Pracovní tábory v meziválečném Československu: konečné řešení nezaměstnanosti – Vendula Hnídková

44     výzkum – Uzavřená architektura. Politika vlastní umění III – Jonas Staal

46     projekt – Pokoj s vyhlídkou. Nápravné zařízení Ny Anstalt v Nuuku – Schmidt Hammer Lassen, Friis & Moltke

48     projekt – Věznice pro mladistvé v Karlsruhe. Bakalářské práce studentů ateliéru Marca Frohna na Fakultě architektury Technologického institutu v Karlsruhe

52     projekt – Život za ocelovou oponou. Ženská věznice Velké Přílepy – Martin Málek

54     hra – Postav si své vězení. Počítačová hra Prison Architect – Tomáš Bártek

56     rozhovor – Mezi intimitou, bezpečím a dohledem. Rozhovor Tomáše Řepy s Martinem Hollým

58     rozhovor – Člověk je určován kontextem a vztahy. Rozhovor Petry Hlaváčkové, Barbory Šedivé a Martina Freunda s Jurajem Barbaričem

61     realizace – Nahodilá krajina. Dětské centrum psychiatrické léčby na Hokkaidó – Sou Fujimoto Architects

64     realizace – Splynutí s městem. Psychiatrická nemocnice Kronstad v Bergenu – Origo Arkitektgruppe

68     kritika – NÚDZ vrací úder! Národní ústav duševního zdraví v Klecanech u Prahy – Archwars

70     teorie – Zločin se vyplácí! Kriminalita jako hnací síla bezpečnostních technologií, architektury a územního plánování – Michael Zinganel

73     výzkum – Prostorové vyloučení po česku? Od sociálně vyloučených lokalit dál – Václav Walach, Petr Kupka

76     praxe – Nepřátelská architektura – Karolína Plášková

78     projekt – Ghetto je náš domov – Alexandra Sýkorová, Matej Halinár

80     idea – Brnox. Průvodce brněnským Bronxem – Kateřina Šedá

94     trendy

112   příloha – Světelný design – 1. díl: úvod do problematiky – Jan Machát

120   příloha – Úpravy bytových jader v panelových domech – Adam Guzdek, Marie Veselá

132   příloha – Výměna otvorových výplní z pohledu technického dozoru stavebníka – Ladislav Platil

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *