Artalk.cz

Ukončení činnosti v porotě Ceny kritiky za mladou malbu

Oznámení o ukončení činnosti v porotě Ceny kritiky za mladou malbu

beseda-s-finalisty-9.ceny-kritiky-za-mladou-malbu-2016
pohled do výstavy finalistů Ceny kritiky za mladou malbu 2016, malby laureáta ceny Martina Lukáče

My, níže jmenovaní externí členové poroty Ceny kritiky za mladou malbu v letech 2016–2017, tímto oznamujeme konec své působnosti v pozici porotců.

Činíme tak v reakci na nesoulad mezi naší pozicí a stavem, který panuje na straně organizátorů Ceny.

Jsme přesvědčeni, že Cena může a má přispívat nejen do současného uměleckého diskurzu, ale i do širšího společenského prostoru. Za dobu své existence získala „specifické“ postavení, a s nadcházejícím desetiletým výročím je proto třeba kriticky bilancovat.

Oceňujeme původní iniciativu organizátorů, práci předchozích porotců, nasazení sponzorů, spoluúčast nominátorů i zájem všech, kteří se Ceny zúčastnili v roli uchazečů a vystavujících, diváky neopomínaje. Sami jsme v loňském roce do poroty vstupovali nejen ve snaze zajistit kvalitní výběr finalistů a laureáta, ale i v naději, že se nám podaří přispět k pozitivnímu obratu a navazující změně negativního vnímání ceny nezanedbatelnou částí domácí umělecké scény. Po více než roce našeho působení musíme s politováním konstatovat, že se naše pokusy míjí s očekáváním, a to pro aktuálně nepřekonatelné překážky na straně organizátorů.

Za konkrétní problémy v organizaci považujeme zejména:

1. Neprofesionální přístup v přípravě Ceny, v produkci, ve formátu výstavy a v PR. 

2. Netransparentní finanční vztahy mezi Cenou, Sdružením kritiků, Galerií kritiků a mezi navazujícím statutem sbírky tvořené z povinně darovaných děl laureátů. 

3. Nízkou míru až absenci otevřené komunikace mezi organizátory, porotou, uchazeči a finalisty.

4. Alarmující střídání kvality výstavních projektů v celoročním programu galerie, vytvářející nevhodný a nekvalitní kontext Ceny.

5. Neúměrné náklady na provoz dispozičně velmi komplikované galerie v centru města, jež logicky ubírají finanční prostředky na další produkci Ceny.

Uvedené body podle našeho názoru vedou k navazující neschopnosti zapojit do fungování Ceny dlouhodobé sponzory a zajistit jejímu provozu adekvátní dotace. Uvědomujeme si, že Cena potřebuje vytvořit profesionální produkční zázemí a vystupovat navenek jako kompaktní nástroj propagace současného umění. Naše prohlášení by proto nemělo být vnímáno jako snaha pohřbít Cenu, nebo dokonce médium malby, ale naopak jako proklamativní požadavek – nepodrývat význam současného malířství nekvalitními výstupy.

Pro budoucnost Ceny je nezbytné jasně zpřesnit pravidla přihlášení, četnost nominací a metodiku výběru umělců přímo ovlivňující selekci finalistů. Současně považujeme za důležité obrátit současný model, kdy laureát odevzdává vybrané dílo galerii namísto autorova finančního ohodnocení či poskytnutí možnosti jeho další systematické prezentace ve výstavní činnosti doma i v zahraničí.

Obě organizace, Sdružení kritiků a Galerie Kritiků, zaštiťující momentální status Ceny, se ponejvíce chovají jako zastánci „starých pořádků“ polosoukromé společnosti než jako ambasadoři současného umění významně podporovaného z veřejných prostředků. Naše jednání provázela neochota galerie přistoupit na navrhované systémové změny, včetně odmítání průběžné a bezplatné pomoci. Neřešené potíže se kumulují jedna na druhé, Cena paradoxně oproti svému názvu ztrácí skutečný kontakt s mladým publikem a je nadále považována za hořkosladký podnik. Zejména proto své funkce porotců po ročním působení a po pečlivém uvážení jednohlasně a proklamativně ukončujeme.

Jsme pevně přesvědčeni, že původní myšlenka založit a dále organizovat Cenu kritiky za mladou malbu stojí na stále oprávněném požadavku – podporovat mladé umělce a prezentovat vývoj specifického média, jakým je malba. Možnost pozitivní změny ovšem vidíme v zásadní a nezbytné institucionální reorganizaci Ceny, nikoliv v utvrzování současného stavu. Apelujeme na organizátory projektu, aby přijali zásadní organizační kroky umožňující zkvalitnění nejen nadcházejícího výročního ročníku, ale především Ceny jako celku.

Petr Dub
Lenka Lindaurová
Petr Malina
Radek Wohlmuth

V Praze dne 11. 7. 2016


Na toto Oznámení reagoval pořadatel Ceny kritiky za mladou malbu, Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků / Česká sekce AICA, jehož vyjádření jsme publikovali v samostatném příspěvku.


Foto: Josef Spurný

Komentáře

    • Kateřina Štroblová

    ano! díky – hlavně za odvahu to formulovat a zveřejnit!

  1. To je velmi správný krok. Toto prohlášení by se mělo objevit i v tisku- v Art Antique, v Literárkách, v nedělním čísle Lidovek a p.- Již dlouho sama nechápu výstavní dramaturgii Galerie kritiků, nekoncepčnost, špatnou kvalitu vystavených věcí. Tak snad to dojde pozornosti a svědomí současných organizátorů Ceny a věci se pohnou !- – Prosím, publikujte více !
    S pozdravy Dana Puchnarová

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *