Artalk.cz

TS: Strach z neznámeho

Strach z neznámeho / Vystavujúci autori a autorky: Radovan Čerevka (SK), Pavlína Fichta Čierna (SK), Janka Duchoňová (SK), Alena Foustková (CZ), Mandy Gehrt (DE), Oto Hudec (SK), Lukáš Houdek (CZ), Mario Chromý (SK), Daniela Krajčová (SK), Kristián Németh (SK), Nová věčnost (CZ), Dan Perjovschi (RO), Tomáš Rafa (SK), Oliver Ressler (AT), Birgit Rüberg (DE), Kateřina Šedá (CZ), TOY_BOX (CZ), Ján Triaška a Olja Triaška Stefanović (SK), Eliška Vrbová (CZ), Anna Witt (AT), Tobias Zielony (DE), Artur Żmijewski (PL) / Kurátorka: Lenka Kukurová / Dom umenia / Kunsthalle Bratislava / Vernisáž: vo štvrtok 17. marca 2016 od 18:00 do 20:00 h / Trvanie výstavy: od 18. marca do 31. júla 2016

1_b
Daniela Krajčová, Slovenčina pre žiadateľov o azyl / Slovak for Asylum Seekers, video, zábery z videa / video stills, 2010

Utečenecká kríza, ktorej v súčasnosti čelíme, je najzávažnejšia od druhej svetovej vojny. Dom umenia/Kunsthalle Bratislava, ako prvá štátna kultúrna inštitúcia vo východnej Európe, pripravila výstavu na túto aktuálnu tému. Medzinárodný projekt kurátorky Lenky Kukurovej predstavuje po boku zahraničných etablovaných autorov a autoriek aj významných zástupcov domácej scény.
Vernisáž výstavy sa uskutoční vo štvrtok 17. marca 2016 od 18:00 do 20:00 hod. Výstava potrvá do 31. júla 2016.

Medzinárodný výstavný projekt Strach z neznámeho, ktorý vznikol ako reakcia na súčasný stav utečeneckej problematiky, sa pokúša prekonať bariéru nekomunikácie. Vystavené diela domácich i zahraničných umelcov a umelkýň sa zaoberajú utečencami, no aj naším vzťahom k nim. Kurátorka Lenka Kukurová hovorí: „Umenie poskytuje platformu, kde je možné otvoriť závažnú spoločenskú tému v symbolickej rovine bez čierno-bielej polarizácie. Umelci a umelkyne nie sú odborníkmi na utečeneckú problematiku, no vyjadrujú svoje subjektívne pocity a názory a dostávajú sa do dialógu s názormi publika.“

4
Oliver Ressler, Neexistuje vlajka, There Is Not a Flag, tlač, billboard / print, billboard, 2016

Prezentované diela sa netýkajú len problematiky súčasnej utečeneckej krízy, ale aj tém, ktoré sú s ňou úzko spojené. Prevažná väčšina vznikala priamo na podnet výstavy a vyjadruje sa k téme v kontexte východnej a strednej Európy. Projekt Strach z neznámeho prezentuje diela, ktoré majú formu umeleckých reportáží, a niektoré vznikali priamo v spolupráci s utečencami a utečenkami. Časť vyzýva na zamyslenie, ďalšie sú vyjadrením protestu. Multimediálna výstava predstavuje dokumentačnú rovinu tejto témy, niektoré projekty prinášajú historickú paralelu a viacerí vystavujúci majú s migráciou priamu skúsenosť.

Zastúpený je aj pohľad na slovenskú situáciu, prítomná je tematika paranoje z iných kultúr, otázky utečeneckých kvót či kresťanských hodnôt. Návštevník výstavy tak uvidí reálne príbehy utečencov, reakcie verejnosti a, žiaľ, takisto aj podobu nefunkčnej diskusie. „Vystavené umelecké diela nie sú prezentované ako dokumenty, nenárokujú si na absolutistickú pravdu. Vytvárajú priestor na zastavenie, zamyslenie a zbavenie strachu. Zároveň sú humanistickým apelom. Výstava pripomína, že problém utečeneckej krízy nevzniká mimo nás, ale sme jeho súčasťou. Sme však aj súčasťou jeho možného riešenia,“ hovorí kurátorka Lenka Kukurová.

8
Tomáš Rafa, zo série Bez názvu / S názvom from the Without Title / With Title series, fotografia / photography, 2015

Sprievodné programy k výstave:
Komunikácia s návštevníkom je súčasťou poslania Domu umenia/Kunsthalle Bratislava. Realizujeme ju prostredníctvom mediátorov prítomných na výstave a vzdelávacími programami adresne pre rôzne cieľové skupiny – rodiny, školy, študentov, dospelých. V spolupráci s neziskovými organizáciami a zahraničnými partnermi organizujeme k výstave bohatý sprievodný program, diskusie a participatívne projekty, pripravované pre čo najširšiu verejnosť a pre utečencov, s utečencami a o utečencoch. Vzdelávacie programy spojené s tvorivými aktivitami sa pri deťoch zameriavajú na rôzne formy cestovania. Pri študentoch sa prostredníctvom vystavených diel zameriame na spoločné uvažovanie nad historickými a aktuálnymi dôvodmi migrácie. Spolu s galerijnými pedagógmi ich budú viesť mladí migranti, ktorí na Slovensku pôsobia.  Tí návštevníkom výstavy umožnia spoznať ich skúsenosti s migráciou z prvej ruky. Pre mamy s deťmi, pre ktoré sa Slovensko stalo druhým domovom, realizujeme komunitný cyklus stretnutí Mamy mamám s cieľom vzájomne spoznávať rôzne kultúrne prostredia. K výstave sme publikovali sprievodcu výstavou – pracovný zošit pre detského návštevníka, ktorý zároveň ponúkame školám ako metodický materiál. Okrem spomenutých aktivít organizujeme školenia pre pedagógov.

Prehľad vzdelávacích programov nájdete na www.kunsthallebratislava.sk.
Programy je možné objednať na adrese: vzdelavanie@kunsthallebratislava.sk

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *