Artalk.cz

Šedivá a Džadoň k ďalšej spolupráci na Cene Oskára Čepana

Keďže dostávame množstvo otázok, ktoré sa týkajú ďalšieho smerovania umeleckej súťaže Cena Oskára Čepana a tiež nášho pôsobenia na pozícii jej koordinátorov, rozhodli sme sa k tejto téme verejne vyjadriť. Po diskusii s odstupujúcou riaditeľkou Nadácie – Centra súčasného umenia Bohdanou Hromádkovou, ktorá Cenu Oskára Čepana na Slovensku zastrešuje, sa nám bohužiaľ nepodarilo dohodnúť na našej ďalšej spolupráci a v projekte momentálne končíme. Chceli by sme však aspoň stručne objasniť dôvody a najmä verejne predstaviť našu víziu budúceho roka.

vernisaz kosice 2015
Vernisáž výstavy finalistov 20. ročníka Ceny Oskára Čepana v Košiciach v DIG gallery (zľava): finalisti: Viktor Fuček, Ján Zelinka, František Demeter, Radek Brousil / koordinátori ceny: Tomáš Džadoň, Barbora Šedivá

Nadácia – Centrum súčasného umenia je momentálne vo fáze hľadania novej riaditeľky / nového riaditeľa, takže situácia je zložitá, no z nášho pohľadu stále riešiteľná. Kým sa táto pozícia vo vedení NSCU obsadí, treba reagovať na aktuálne grantové výzvy a začať pripravovať nový ročník. Po dlhšom zvažovaní sme sa obaja rozhodli i v tejto situácii ako koordinátori pokračovať, no našou požiadavkou bola už teraz, na začiatku ďalšej celoročnej práce, garancia našej pozície v budúcom roku. Na týchto požiadavkách a tiež na našej predstave, ako ďalší ročník realizovať, sme sa však nezhodli a naša predložená koncepcia bola odmietnutá.

finalisti2014_FOTO_ Dalibor Adamus
Finalisti 19. ročníka Ceny Oskára Čepana (zľava): Matěj Smetana, Martin Kochan, Jaroslav Kyša, Jana Kapelová

V rokoch 2014 – 2015, keď sme cenu koordinovali, sa nám v spolupráci s NCSU a kolegami Borisom Melušom, Ľubicou Drangovou a Magdalénou Kuchtovou podarilo presadiť viacero zmien, ako napr.: 1) zrušenie rady nominátorov, ktorá v minulosti posielala do súťaže svoje tipy na finalistov, 2) vytvorenie odborného poradného orgánu, ktorého úlohou je konzultovať a pripomienkovať naše ďalšie plánované zmeny a tiež navrhovať členov komisie, 3) oslovenie novej odbornej a (naozaj) medzinárodnej komisie na obdobie dvoch rokov, pričom cieľom bola čo najväčšia rôznorodosť v odbornej špecializácii 4) zvýšenie vekového limitu pre prihlásených umelcov na vek 40 rokov, 5) angažovanie kurátora finálovej výstavy, 6) realizovanie finálovej výstavy, sprievodných programov a slávnostného ceremoniálu mimo hlavné mesto SR, 7) vytvorenie vlastnej webovej stránky a vizuálnej identity, uzavretie mediálnych partnerstiev, dôraz sme tiež kládli na vytvorenie odborných profilov a textov o finalistoch a aj o osobnosti Oskára Čepana.

Vernisaz finalovej vystavy 2014 - Nova Synagoga_Kunsthalle, Zilina, FOTO_ Dalibor Adamus
Vernisáž výstavy finalistov 19. ročníka Ceny Oskára Čepana v Žiline v Novej synagóge

Všetky tieto zmeny a aktivity ale považujeme za štandard, ktorý by mal každý podobný a životaschopný projekt realizovať. Podstatné a koncepčné zmeny by sa podľa nás mali diať na iných úrovniach projektu a ich analýzu sme vedeniu NCSU predložili.

Nižšie predstavujeme návrh na koncepciu aktivít v roku 2016. Sme naďalej otvorení spolupráci s novým vedením NCSU, ale koncepciu treba realizovať čo najskôr a nečakať, kedy sa niekto chopí tejto vedúcej pozície.

____________________________________________________

 

Aktivity v roku 2016 (tu aspoň stručne v bodoch), ktoré navrhujeme:

– vzhľadom na aktuálnu situáciu bez vedenia NCSU poňať ďalší rok vo fungovaní projektu COČ ako tzv. „reformný“, počas ktorého by koordinátori koncepčne riešili problémy, ktoré cenu sprevádzajú: nízky rozpočet, neexistujúci stály realizačný tím, problémy s adekvátnymi výstavnými priestormi na výstavu finalistov a spolupráca s profesionálnymi galerijnými inštitúciami, stabilný finančný partner, podanie grantov s konkrétnymi aktivitami tohto reformného ročníka,

spracovať a vydať knižne katalóg, ktorý COČ dosiaľ za svoju 20-ročnú existenciu nemá; katalóg by obsahoval odborné texty, kritiky a reflexie,

spracovať online archív všetkých minulých ročníkov s dohľadaním informácií, profilov a portfólií minulých laureátov, s cieľom jasne zadefinovať skutočný význam, hodnotu a jedinečnosť súťaže, ktorou sú všetci doterajší finalisti, laureáti a ich umelecká tvorba,

– realizovať ďalšie kroky, ktoré povedú k lepšej informovanosti verejnosti o osobnosti Oskára Čepana, napr. komplexné vydanie textov Oskára Čepana (k spolupráci sme už oslovili VŠVU a spolupráca je prisľúbená) alebo napríklad iniciovanie vzniku dokumentárneho filmu o Oskárovi Čepanovi v spolupráci s RTVS,

– ešte tento rok, alebo hneď začiatkom roka 2016 vyhlásiť verejnú výzvu na organizátora Ceny Oskára Čepana, do ktorej by sa mohli prihlásiť rôzne subjekty so svojimi koncepciami a NCSU prípadne obhájiť svoju pozíciu hlavného organizátora (výzvu vyhlasuje Trust for Mutual Understanding, zástupca zakladateľa súťaže),

realizovať novú koncepciu, nájsť a stabilizovať koordinačný a produkčný tím s pracovným zázemím na Slovensku; COČ dlhodobo trpí tým, že nie je možné z rôznych dôvodov plánovať nový ročník s predstihom, ďalší ročník súťaže by sme preto vyhlásili až na rok 2017.

____________________________________________________

Ďakujeme Bohdane Hromádkovej, že nám umožnila na istý čas Cenu Oskára Čepana koordinovať, mrzí nás však, že sa nám po úspešných dvoch rokoch nepodarilo dohodnúť na ďalšej spolupráci a našu ďalšiu koncepciu neprijala.

Obaja žijeme dlhodobo v zahraničí, no celé naše snaženie naozaj úprimne smerovalo k tomu, aby i slovenská umelecká scéna mala stabilnú a profesionálnu súťaž, ktorá je podľa nás ideálnym nástrojom na prezentáciu súčasného umenia a tém, ktoré umelci do verejného priestoru prinášajú, a najmä na aktívnu a reálnu podporu kvalitnej umeleckej tvorby, ktorá na Slovensku vzniká.

Ďakujeme všetkým kolegom za spoluprácu.

Barbora Šedivá & Tomáš Džadoň
Brno – Praha, december 2015

____________________________________________________

20. ročník Ceny Oskára Čepana v roku 2015

dizajn: Boris Meluš 

poster2015 - graficky design Boris Melus
Dizajn 20. ročníka Ceny Oskára Čepana 2015, Boris Meluš

__________________________________________________

 

19. ročník Ceny Oskára Čepana v roku 2014

dizajn: Boris Meluš 

 

 

COC2014 - Verejna vyzva na prihlasenie sa do sutaze, graficky design Boris Meluš
Dizajn 19. ročníka Ceny Oskára Čepana 2014, Boris Meluš

____________________________________________________

 

poster2014 - graficky design Boris Melus
Dizajn 19. ročníka Ceny Oskára Čepana 2014, Boris Meluš

foto: Dalibor Adamus (2014) a Katarína Hudačinová (2015)

 

Komentáře

  1. […] súčasného umenia, ktorá je organizátorom ocenenia, sa však koordinátori nedohodli. Z postu riaditeľky nadácie v tom čase odstupovala Bohdana […]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *