Artalk.cz

Na vlnách zombie mediálnosti

Co má společného příliv imigrantů do Evropy s filmy se zombie tematikou? Na tuto otázku ve vizuální rovině odpovídá Juliana Höschlová v projektu Už se to valí v Karlin Studios.

Uz se to vali

Snad každý pocítil v uplynulých měsících potřebu se nějak vyjádřit k tzv. uprchlické krizi. Rozrůzněná výpovědní hodnota názorů však nepřekvapila nikoho tolik jako zcela přehnaná medializace marginálností typu „kdo komu vlastně podrazil nohy“, které se sice k daným událostem váží, ale není nutné je probírat stále dokola ve speciálních nonstop programech. Ve výsledku tak spíše než relevantní informace vedoucí k řešení problémů utkvívají v paměti stále se recyklující obrazy. Takovými obrazy jsou i fotografie neorganizovaných davů „táhnoucích“ na Evropu. Ty Juliana Höschlová trefně reflektuje ve své rozměrné nástěnné kresbě Už se to valí! / It’s comming!, s pomocí které vytváří jednoduchou, ale promyšlenou paralelu mezi obrazem uprchlíků, jaký prezentují média, a aktuálním zobrazením zombies.

Höschlová ukazuje, jak může danou vizuální informaci přijímat onen znuděný západní (evropský) občan, jehož vidění světa je z části formováno nepřetržitým přísunem apokalyptických filmů a hororových zombie-seriálů (jako například velice úspěšný Walking Dead). Její kresba, stejně jako můj předpoklad seriálového konzumenta bez kritického názoru, jsou samozřejmě vyhrocené nebo řekněme černobílé. V případě umění, které chce být kritické a podráždit divákovy receptory, to ale ani jinak nejde.

Juliana_02

Juliana Höschlová se ve své tvorbě pohybuje volně mezi různými médii, jejich prostřednictvím kontinuálně reflektuje společenské předsudky, názorové tření kultur, chování mas a vlastní roli mezi tím vším: například její performance v Galerii 207 Tancuje, jak pískáš (2012) nebo projekt Přesná konstrukce (2011) v Galerii K4. Co však je pro její práce společné, je dávka humoru a ironie, se kterou k problémům přistupuje. Odlehčený nadhled jejích prací svědčí jednak o jejím vlastním pochopení problému, je ale přínosný i pro zapojení diváka.

Vzhledem k danému tématu se nabízí porovnání s paralelně probíhající výstavou Ztroskotání na Art Wall Gallery. Kresba Juliany Höschlové však ze srovnání s fotografiemi Olivera Resslera vychází v mých očích jako jednoznačně zdařilejší. Resslerovy fotografie jsou sice poměrně komplexním komentářem ke globální situaci, jejímž viditelným výsledkem je nespočet umírajících uprchlíků snažících se překonat Středozemní moře a jejíž neviditelnou tváří je na zisk zaměřená západní ekonomika reprezentovaná kravatou a černým kufříkem. Resslerovo ztvárnění dané problematiky jako na břeh vyplavených, utonulých byrokratů nakonec působí jako trochu prvoplánové převrácení „příčiny“ a „následku“. Höschlová však ve své kritice zachází dál, neboť kdo jiný než nejednající jedinec zaměňující tuny konzumované spektakulární podívané a dokumentaci palčivé skutečnosti je v konečném důsledku viníkem?

Juliana_01

Zde však vyvstává otázka, zda je pro danou kresbu právě kvůli její kritické hodnotě skutečně nejvhodnější být „vystavena“ na zdi galerijního prostoru Karlin Studios. Nesvědčil by jí spíše veřejný prostor, v němž by docházelo ke konfrontacím s většinovým názorem? Sama autorka však přiznává, že o veřejném vystavení neuvažovala a že úzká chodba, v níž nemůže divák zaujmout dostatečný odstup, podtrhuje fakt, že se v nastalé situaci všichni trochu ztrácíme, což dobře dokládá bezelstný dotaz nejmladší účastnice vernisáže výstavy: „Mami a kdo jsou ti zlí?“ V zombie apokalyptických filmech je tato polarizace poměrně jednoduchá. Horší je to, že se nás o podobné jednoduchosti snaží přesvědčit i řada médií. A škoda je nakonec i to, že práce Höschlové bude vnímána v rámci výtvarné instituce místo toho, aby čeřila veřejné vody na nějaké exponované zdi.

_________________________________________________

Juliana Höschlová: Už se to valí! / It’s comming! / Karlin Studios / Praha / 3. 10. – 6. 12. 2015

Současně v Karlin Studios probíhají výstavy Ondřeje Vinše a Michala Pustějovského.

_________________________________________________

foto: archiv Juliany Höschlové a Karlin Studios

Komentáře

  1. Velmi trefně napsaný článek. Perfektní postřeh s umístěním díla v úzké chodbě!! (Všichni se v tom ztácíme.)
    Přesto by bylo zajímavé představit tuto práci široké veřejnosti právě pro diskuzi, ktrou by vyvolala.
    Robert

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *