Artalk.cz

denní tisk 7. 3. 2015

Lidové noviny přinášejí rozsáhlý článek Kristýny Drápalové věnovaný polistopadovým osudům budovy Mánesa. Podle Drápalové je příběh budovy „ilustrací nepovedené transformace i nezájmu o věci veřejné.“ Dnešní situace kolem Mánesa však podle autorky představuje i příležitost pro reflexi fungování české výtvarné scény.

Josef Chuchma recenzuje v Lidových novinách pražskou retrospektivu fotografa Rogera Ballena Shadowland 1982-2014. „V Kafkově domě, jejž před časem opustili magistrátní úředníci, kteří zde měli kanceláře, jsou výstavní podmínky trochu punkerské. Fotky jsou navěšeny do labyrintu provizorně působících prostorů se zářivkovými světly (z nichž některá nesvítí a některá blikají). To na jednu stranu ztěžuje orientaci v Ballenově ‚zemi stínů‘ a na diváka prohlídka klade nároky časové i fyzické, na straně druhé toto nestandardní výstavní prostředí dojem z fotografií spíše umocňuje, než umenšuje.“

Pavel Klusák představuje na stránkách Lidových novin dvě londýnské výstavy v galerii White Cube a centru Barbican. White Cube hostí do 12. dubna novou tvorbu vizuálního umělce a skladatele Christiana Marclaye. Barbican Centre pak představuje na přehlídce Magnificent Obsessions sbírky umělců. Klusák oceňuje, že „kurátor se napojil na sbírky neznámých ‚posedlých‘ i hvězdných umělců; vedle Hirsta je tu hlavním magnetem Andy Warhol. Takže vidíme, jak se k sobě blíží amatérské instinktivní hromadění, moderní kurátorství, sběratelství jako investice, fetišismus a sbírky sloužící umělcům jako přímá inspirace.“

Zdeněk Lukeš tentokrát v LN představuje některá sochařská díla z ulic New Yorku. „Kdykoli navštívím New York, jsem fascinován tamními výtvarnými díly. Nemám na mysli tradiční figurální sochy v evropském pojetí, ale plastiky abstraktní, šité na míru místu. A protože měřítko města je bez nadsázky monumentální, obří rozměry musí mít i sochy, které je zdobí,“ píše Lukeš, který oceňuje, že díla „skvěle dotvářejí prostředí, tvoří kongeniální doplněk architektury“.

Petr Kubát v Mf DNES a Petr Lechman v Lidových novinách představují nedávno objevený obraz Hippolyta Soběslava Pinkase, výrazné postavy české realistické malby 19. století. Obraz nazvaný Modlitba za oběšence nově získala do svých sbírek Alšova jihočeská galerie v Českých Budějovicích.

Události, komentáře na ČT se věnují ničení památek, které mají na svědomí stoupenci Islámského státu. K tématu se vyjadřuje Karel Nováček z katedry archeologie Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni (zde). O ničení starověkých památek v Nimrúdu informují také Lidové noviny.

Hostem Radiožurnálu byl sochař Čestmír Suška, který hovořil o studiu Bubec, zaniklém uměleckém sdružení Tvrdohlaví a také o uměleckém propracování cisteren (zde).

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *