TZ: Neighborhood Playgrounds / Susedské ihriská

Neighborhood Playgrounds / Susedské ihriská / Galerie BB15 / Linz / 17. – 27. 6. 2014

Press Foto 1

Multimediálny priestor pre súčasnú kultúru Nástupište 1-12

v spolupráci s rakúskym umeleckým združením HolzHaus, Dokapi ÖH Café pri Lineckej Vysokej škole výtvarných umení a industriálneho dizajnu a Priestorom pre súčasné umenie BB15 predstavuje kolektívnu výstavu

Neighborhood Playgrounds / Susedské ihriská

Juraj Toman (SK)

Juraj Florek (SK)

Zuzana Žabková (SK)

Jakub Pišek (SK)

Michael Schweiger (AT)

Edgar Friedl (AT)

Elio Seidl (AT)

Solaja Rechlin (DE)

Press Foto 3

Výstava Neighborhood Playgrounds v rakúskom Linzi aktuálne predstavuje tvorbu medzinárodnej skupiny umelcov, ktorej súčasťou sa stali i slovenskí maliari Juraj Toman a Juraj Florek, výtvarníčka, choreografka a tanečníčka Zuzana Žabková a slovenskí sound-artista Jakub Pišek.

Počas týždeň trvajúcej rezidencie organizovanej topoľčianskym Multimediálnym priestorom pre súčasnú kultúru Nástupište 1-12, dostali slovenskí autori možnosť spolupracovať so svojimi partnermi z Rakúska a Nemecka. Výzvou sa pre nich stal priestor hosťujúcej galérie BB15 v historickom centre Linzu ako aj urbánne scenérie hornorakúskeho mesta.

Kým maliari Toman a Florek sprevádzaní rakúskym maliarom a sochárom Eliom Seidlom objavovali architektúru mesta priamo v uliciach, Žabková a Pišek pracovali počas rezidencie priamo v priestore galérie. Výsledkom ich práce sa stala výstava, ktorú netreba vidieť, ale zažiť. Rakúski umelci Schweiger a Friedl rozrezonovali priestor pomocou analógových DIY nástrojov, kým Jakub Pišek starostlivo zbieral útržky zvukov pretekajúcich do okolitých ulíc a z ulice do priestoru. Odosielaním zaslučkovaných zvukových správ k svojim rakúskym kolegom tak rozohral komunikáciu lámajúcu kultúrne či jazykové bariéry. Žabková spolu s nemeckou tanečníčkou Solajou Rechlin nasledovali pohybmi cesty zvuku po priestore a nenápadne sa meniac na žijúcu súčasť architektúry. Nezvyčajný charakter výstavy dotvorili maliari pracujúci v priestore galérie na nových dielach v utorok 17. júna priamo počas vernisáže, ktorá sa stretla s príjemným záujmom verejnosti. Výstavu Neighborhood Playgrounds, charakterizovanú urbánnou estetikou, možno vidieť v Lineckej galérii BB15 do 27. júna 2014.

Výstava Neighborhood Playgrounds je výsledkom projektu Pravidelná Linka umeleckého združenia Nástupište 1-12. Projekt si kladie za cieľ nadviazať podporiť medzinárodnú komunikáciu na úrovni umeleckých združení ako aj samotných autorov a je podporený Ministerstvom kultúry v programe PRO-SLOVAKIA. V druhom ročníku projektu si Nástupište 1-12 vybralo troch zahraničných partnerov. Po prvej rezidencii v Rakúsku, sa už v mesiaci júl v rámci projektu predstavia v americkom Santa Cruz slovenskí umelci Erik Šille, Lucia Tallová, Zuzana Žabková, Matej Lacko, Veronika Šrámatyová, Fero Király a slovenská odevná dizajnérka Lenka Sršňová.

Odkazy:

www.nastupiste.sk

http://www.regularlinesantacruz.com/

http://bb15.at/

http://www.dasholzhaus.at/