Artalk.cz

TZ: Luminiscencie – Telo maľby

Milan Houser / Luminiscencie – Telo maľby / Bajkalská 9 – Tri veže  III. veža, 22. poschodie/ Bratislava / 18. – 29. 6. 2014

ego

MILAN HOUSER

LUMINISCENCIE – Telo maľby

 

 

Vernisáž: 18. jún /streda/ 18:00 – 21:00 h.

Kurátorka výstavy: Mgr. Kristína Jarošová, M. A.

pondelok – nedeľa 14:00 – 19:00 h.

EGO GALLERY, Bajkalská 9, Tri veže / III. veža, 22. poschodie/

Originálna tvorba Milana Housera sa vyznačuje fascináciou elementárnymi vlastnosťami maľby, jej fyzikálnymi možnosťami a konceptuálnymi presahmi. Vo vyvážených a navzájom sa podporujúcich cykloch vyzdvihuje autonómnosť a performatívnosť výtvarného objektu pred jeho naratívnymi aspektami. Experimentuje s netradičnými tvorivými postupmi a obracia pozornosť k “telesným” vlastnostiam maľby, materialite farieb, lakov i plátna. V jeho progresívnej a nezameniteľnej tvorbe sa často prelínajú maliarske, sochárske a konceptuálne prístupy. K rozvoju českého a slovenského výtvarného diania dlhodobo prispieva i ako pedagóg a od roku 2011 aj ako dekan na FaVU VUT v Brne.

Vznik Houserových diel ovplyvňuje viacero parametrov daných už pri príprave tvorby, čo poukazuje na dôležitosť technologickej a formálnej stránky tohto procesu. Pri obrazoch z cyklu Kaluže /2010–2012/ je autor v pozícií iniciátora javov, ktorý upravuje povrch plátna, spodný rám a vyvíja špeciálne laky s prímesami rôznofarebných pigmentov. Pri nalievaní a vrstvení lakov na horizontálne položené plátno sa procesuálnosť materiálov dostáva do pola pôsobenia fyzikálnych zákonov. Vďaka svojej nemalej váhe a gravitácii sa laky postupne vtláčajú do špeciálnej konštrukcie spodného rámu. V dlhodobom i niekoľko mesačnom procese vysychania sa tu aj napriek časovo, fyzikálne a konštrukčne kontrolovanej náhode pomaly prelievajú a prestupujú do fascinujúcich organických tvarov.

Usporiadanie konečných foriem pripomína prírodné, geologické procesy, ktorým autor prenecháva spontánnosť a slobodu formy. Jeho odosobnenie dáva priestor vzniku nečakaným imaginatívnym štruktúram, ktoré postupným vnútorným vývinom vytvárajú dôležitý aspekt obrazu – jeho hĺbku. Obraz sa stáva živým organizmom s vnútorným vyvieraním, tlením a prúdením akoby rozhorúčenej lávy po svojom povrchu. Samotný názov výstavy – Luminiscencie – reflektuje schopnosť Houserových diel pôsobiť ako živé svetelné objetky s emisiou spontánneho chladného žiarenia, nie v dôsledku tepla, ale vďaka jeho špecifickým tvorivým procesom.

Telesnosť obrazov vyzdvihuje i ďalší cyklus s názvom Tortura /2009–2012/, kde z rozrezanej “rany“, odhaľujúcej útroby obrazu, vyteká tvrdnúca hmota. Umelec preniká k podstate obrazu, ktorú vníma v jeho materiálnej a procesuálnej povahe. V rámci tejto línie tvorby vnímame súvislosť s rezanými obrazmi Lucia Fontanu, ktorý v roku 1946 vyzýval vo svojom Bielom Manifeste /Manifesto Bianco/ k oslobodeniu a prekročeniu hraníc priestorového umenia a zapojeniu technológie k dosiahnutiu štvrtej dimenzie v radikálne novom estetickom štýle. Podobne aj Milan Houser prepája kategórie architektúry, sochárstva a maliarstva pre otvorenie novej dimenzie, ktorá vzniká v hĺbke objektu, či vyviera mimo jeho ohraničenej plochy.

Zrkadliaci povrch pripomínajúci karamelizovanú, latexovú či balzamovanú štruktúru priťahuje nielen divákov pohľad, ale i hmat. Má chuť preniknúť do podmanivých štruktúr obopínaných mäkkým a pružným lakom. Samotná problematika zrkadlenia a postmoderné teórie simulácie /simulacra/ Jeana Baudrillarda a Jeana – Françoisa Lyotarda sú v centre Houserovho záujmu. Približujú problém západného sveta poháňaného spotrebiteľskou vizuálnou kultúrou, kde je jedinec neustále bombardovaný napodobeninou reálnych udalostí. Na základe toho je často „neskutočné“ vnímané viac reálne ako „skutočné“ a nastáva kríza pri ich rozlišovaní. Podobné problémy identity a zamenených významov reflektuje sám výtvarník v dielach odzrkadľujúcich okolitú realitu.

Veľkoformátové diela, pulzujúce optickou a svetelnou hrou svojho okolia, priťahujú diváka až do bezprostrednej blízkosti a rúcajú akúsi ikonickú hranicu medzi nimi. Zároveň ho reflektujú, absorbujú i konfrontujú v takmer hypnotizujúcom zážitku. Nadväzujúc na tradíciu abstraktného expresionizmu a vytvarníkov akými sú Barnett Newman a Mark Rothko, Houserove diela upriamujú divákovu pozornosť k prítomnému okamžiku a vytvárajú priestor k vlastnému seba – uvedomovaniu a seba-reflexii.

Text: Mgr. Kristína Jarošová, M. A.

milan

Milan Houser (1971) vyštudoval Akadémiu výtvarných umení v Prahe /Ateliér monumentálnej tvorby, prof. Aleš Veselý, 1993 – 2000/. V roku 2000 získal Cenu rektora AVU a štipendium od nadácie Jany a Milana Jelínkových a v roku 2005 získal štipendium Pollock-Krasner Foundation. Jeho diela sú zastúpené v zbierke moderného umenia Národnej galérie v Prahe a v súkromných zbierkach v Českej republike, Nemecku, Rakúsku, Taliansku, Japonsku a USA.

SAMOSTATNÉ VÝSTAVY

2014 Red & white, Galéria Závodný, Mikulov

2013 Geometrické polia, Kasárne Kulturpark, Košice / Celolesk, Galéria Aspekt, Brno

2012 C0000 Bezbarvý Houser, Galéria Kvalitář, Praha / Teodoru Rotreklovi, Galéria Černá linka, Brno

2011 2,5 D. Galéria Ars, Brno / Elementální gesta. Galéria MeetFactory, Praha / Deeper, Deeper. Dvorak Sec Gallery, Praha

 

SKUPINOVÉ VÝSTAVY

2013 Od moderny po současnost, Múzeum mesta Brna, Brno / Triko, Kunsthalle, Košice

2011 Objects. Gallery Kressling, Bratislava / Hledání skla. Umeleckopriemyslové múzeum v Prahe / Ztišeno. Wannieck Gallery, Brno / Světlo, stín, tma. NoD, Praha

2010 Současná česká malba a socha, Národná galéria, Praha / Horká linka, Praha, Galéria Václava Špály /One on One, Dom umenia, Brno

2009 Sochy v ulicích, Brno Art Open ́09, Dom umenia, Brno

2007 Prostor pro intuici. Galéria hlavného mesta Prahy / Forma následuje…risk. SNG, Bratislava

2006 Sovereign European Art Prize. Londýn

 

milan 2

Viac info tu: + 421 903 324 441 I egogallerysk@gmail.com

 egogallery.sk

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *