Artalk.cz

Příjemný UMAkartový poslech…

Z debat, rozpačitosti i úšklebků, které vyvolávají snahy o zprostředkování současného umění, lze usoudit, že vůbec nejde o samozřejmou věc. Jednoduchá definice problému by mohla znít: jak důvěryhodně zprostředkovat přístup k dílům současného umění lidem, kteří nepatří do „našeho“ (intelektuálního, hospodského, přátelského…) okruhu? Sama se tímto tématem zabývám již delší čas jak prakticky, tak i teoreticky (viz minikonference Pro koho to děláš?). Ráda bych zde nabídla k diskusi projekt audioguidů pro nezávislé galerie současného umění, který zaštiťuje platforma UMA: You Make Art, jíž jsem koordinátorkou.

AG_UMA

UMAkart, jak je název často zkracován, začal před čtyřmi lety organizováním workshopů s umělci pro teenagery. V rámci akcí a festivalů jako Street for Art a dalších se tak mohli zájemci zapojit a kreativně se vyřádit. S různou intenzitou aktivit se UMAkart začal prosazovat a personálním propojením s INI Gallery (Karina Pfeiffer Kottová, Jana Babincová i Klára Adamcová jsou zakladatelkami jak INI tak UMA) získal dokonce určité prostorové zázemí.

Od roku 2013 jsme pak začali přemýšlet, jak rozšířit působnost a zároveň znovu a jinak naplňovat ideu zprostředkování současného umění lidem dosud nezainteresovaným. Jako ideální se zdálo pokusit se o prolomení informační bariéry: častý pocit, že mi uniká kontext, protože se třebas setkávám s dílem vystavujícího umělce poprvé, je ostatně důvěrně známý asi všem. Zrodil se tedy nápad na vytvoření souboru audioguidů k jednotlivým výstavám v malých galeriích vystavujících současné umění (tzv. nezávislých galeriích = nestátních, ale žijících z grantů a dotací, příznačně bez vstupného). Díky grantům jsme se sami mohli pustit do práce a rychle se zprofesionalizovat: ArtGuide vzniká v současné době pro 7 stálých galerií a příležitostně ještě pro další tři místa. Letos bychom se pak rádi rozrostli i do mimopražských galerií. Jako forma byl zvolen rozhovor našich lektorek přímo s vystavujícími umělci/umělkyněmi nebo kurátorem/kurátorkou, který se točí kolem kontextu výstavy. Ptáme se na širší pozadí výstavy, dlouhodobější plány umělců a umělkyň nebo inspirační zdroje a opory kurátorů.

Tedy jde nám hlavně o to, co na výstavě prezentováno není a mohlo by to případnému návštěvníkovi pomoci porozumět a užít si výstavu samotnou. Rozhovory jsou umístěny na internetu, kde si je může pustit kdokoliv (zde). V prostoru výstavy pak návštěvníci naleznou malou samolepku s QR kódem, který po načtení směřuje přímo na konkrétní nahrávku. Právě mladí lidé a studenti jsou totiž hlavní cílovou skupinou:  vyzbrojeni otázkami, smartphony a náladou na vše současné. UMA ArtGuide jim k tomu chce nabídnout i přístup k současnému umění. Cílem projektu je předat co nejvíce lidem otázky, které je možné a snad i nutné současnému umění klást, umožnit galeriím počítat s větším (ideálně stálým) publikem a zároveň ukázat oněm odvážným novým návštěvníkům, že současné umění je zajímavou součástí kultury. Tomu odpovídá i propagace: v pražské ArtMap je už od ledna možné u zahrnutých galerií najít malý znáček, který ukazuje, že zde najdete UMA ArtGuide.

I pro nás je ovšem důležitá kreativita a možnost variace. Vzniklé rozhovory tak nejsou všechny stejné. Naopak. Ostatně další výhoda, kterou s sebou nese forma rozhovoru, je právě lidskost a osobitost, které přináší jednotliví mluvčí. Rádi bychom navíc letos posunuli koncept zase o kousek dál a chystáme se najít partnerské instituce mimo Prahu. Díky formátu SoundCloudu, kde máme prozatímní archiv všech nahrávek, je možné sledovat i odezvu posluchačů, nicméně zhodnocení vidíme spíše v dlouhodobější perspektivě. A ještě nepřímo.

Přidanou hodnotou ArtGuidů je cílená využitelnost pro školy (např. gymnázia s výukou výtvarné a společenské výchovy): některé rozhovory jsou totiž vedeny v angličtině, takže je možné je využít pro poslechová cvičení nebo o nich diskutovat v hodinách. Školám tuto možnost nabízíme samozřejmě zcela zdarma (nahrávku si může stáhnout kdokoliv).

Umakartí aktivity ale nekončí jen u ArtGuidů: chystáme sérii workshopů na téma zprostředkování současného umění nebo lokálních center umění, ale i jako doprovodné programy samotné.

Přes všechny tyto snahy, nápady a projekty nám však stále zbývá několik otázek: Co znamená 34 „poslechů“ u nahrávky v Galerii 35m2? Jak získat zpětnou vazbu? Jak daleko od scény současného umění se naše nahrávky mohou vůbec dostat? Jak tyto aktivity dostat do povědomí širší kulturní veřejnosti, mimo okruh kamarádů? Jde to vůbec? Domnívám se, že odpovědi je možné hledat pouze v komunikaci a neustálém ne/únavném snažení. Naše cíle nám za to stojí.

______________________________________________________________

UMA: You Make Art: Anežka Bartlová (koordinátorka projektu), Jana Doudová (ArtGuide), Tereza Klimešová (workshopy a doprovodné programy), Kristýna Kopřivová (lektorka), Magdalena Rajlichová (lektorka), Klára Adamcová, Jana Babincová, Karina Pfeiffer Kottová

Spolupracujeme s těmito institucemi: Centrum současného umění MeetFactory, Galerie 35m2, Galerie Jelení, Centrum současného umění FUTURA, Fotograf Gallery, INI Gallery, Komunikační prostor Školská 28. Projekt je podpořen granty Magistrátu hl. m. Prahy a MK ČR.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *