TZ: Natalie Perkof

Natalie Perkof / Emocionéra / Galerie Altán Klamovka / Praha / 9. 6. – 7. 7. 2013

Natalie_Perkof_Altan_pozvanka

Natalie Perkof: Emocionéra

vernisáž se uskuteční 22. 6. 2013 v 16:00 (výjimečně v sobotu)

výstava potrvá od 12. 6 do 7. 7. 2013, otevřeno so a ne 14:00-18:00

altán se nachází v parku Klamovka, tram. č. 4, 9, 10 a 16

kurátorka galerie: Lenka Sýkorová

www.aug.cz/altan-klamovka-praha

Natalie Perkof (1979) je především známá svou malířskou tvorbou. Tato mladá umělkyně prošla studiem v Ateliéru malířství u Daniela Balabána na Fakultě umění OU v Ostravě, dále pak pokračovala na Fakultě výtvarného umění VÚT v Brně v Ateliérech malířství I u Petra Veselého a malířství III u Petra Kvíčaly. Její tvorba se pohybuje na hranicích médií malby, objektu a instalace, ale mezi její vyjadřovací prostředky také patří i video. V poslední době se intenzivně zajímá o prostor v kontextu malby.

Již dnes má Natalie Perkof rozeznatelný rukopis, který mimo jiné vychází z užívání exotické barevnosti. Ta je ale velmi jemně doplňována tzv. vnitřním klidem, u něhož je nutné zmínit autorčino zaujetí východními filosofiemi a kulturami. Sama autorka absolvovala čtyřleté studium čínské medicíny. Kupříkladu v malířském cyklu Lolitky se zas nechala inspirovat japonskou módou. Sem jistě patří i cyklus Zahrady, který Natalie Perkof vytváří ze samorostů a již uschlých bonsají, jejichž spojením vznikají barevné až bizarní objekty, které nám mohou evokovat kabinety kuriozit.

Natalie Perkof díky svému česko-africkému původu působí na české umělecké scéně exotickým dojmem, ale také tato skutečnost jí přiměla cestovat do země svého otce do Ghany a do Jižní Afriky, kde se zúčastnila tvůrčích workshopů. Z tohoto období vynikl cyklus maleb na téma před a za plotem, který komentuje sociální struktury a problematiku vytváření ghett v Jižní Africe. Pro Natalii Perkof je umění kreativní svobodou, která umožňuje zkoumat se a překračovat sebe sama.

Její zájem v poslední době je zaměřen na užívání technických materiálů z leteckého průmyslu. Objekty z karbonu a a-crystalu jsou tak propojením autorčiných domén, kterými jsou malba a prostorové myšlení. Tyto malířské objekty jsou prezentovány i v galerii Altánu Klamovka. Site-specific instalace Emocionéra vznikla přímo pro prostor galerie, která jí z historického kontextu evokuje stavbu uchovávající lidské rozmary. Neogotický altán Natalie Perkof vnímá jako kuriozitu a tu odráží ve své instalaci, která pracuje s prostorem a tvarem jak vnitřního prostoru, tak i zdobné fasády. Emocionéra nebo-li šperkovnice či bonboniéra je založena na díle, které funguje jen v určitém místě. Instalace ale především vytváří tzv. pomyslný rám pro malířské objekty. Tato prostorová malba je umocněna promyšleným barevným působením vystavených objektů.

Lenka Sýkorová