Artalk.cz

Odbornosť ako dekor a komodita?

Objektivitu v tomto texte nehľadajte! Také nebolo ani rozhodnutie zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja (ďalej iba ŽSK), ktorý na riaditeľskej stoličke Liptovskej galérie Petra Michala Bohúňa (ďalej iba LGPMB) vymenil riaditeľku za „podnikateľku“.

galeria_Bohuna

O zmenu na funkcii sa opäť raz postaral interný predpis krajského úradu. Smernica Úradu ŽSK z roku 2011 umožňuje najvyššej úradníckej vrchnosti – predsedovi predložiť zastupiteľstvu návrh na odvolanie riaditeľa po 4 rokoch výkonu funkcie riaditeľa inštitúcie v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK. Návrh na odvolanie riaditeľa má v kompetencii výhradne predseda, ktorý tak MÔŽE, ale aj nemusí učiniť. S vypísaním výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa sa začala písať nová kapitola v histórii liptovskej galérie.

Proti pripravovanému odvolaniu vtedajšej riaditeľky Zuzany Gažíkovej sa postavili samotní zamestnanci galérie. Svoje presvedčenie o jej zotrvaní na poste pacifisticky demonštrovali zaslaním knižných darov z produkcie LGPMB krajským úradníkom a súhrnom výpočtov ďalších úspechov, ktoré galéria dosiahla počas vedenia Gažíkovej. Nepomohli dary ani zdary! Kraj chcel nového riaditeľa stoj čo stoj, o čom svedčia aj dve kolá výberového konania.

Šesť mesiacov čakanie
Prvého kola výberového konania (ďalej iba VK) sa s neúspešným záverom zúčastnili 26. júna 2012 dvaja uchádzači: vtedajšia riaditeľka Gažíková a riaditeľ súkromnej Galérie P + P akademický maliar Pavol Petráš. Kraj si na vhodných kandidátov počkal až do jesene (žiadosť spolu s ostatnými vyžadovanými dokumentmi bolo potrebné doručiť do 26. 11. 2012), keď sa do VK č. 2 (tu) o post riaditeľa LGPMB okrem dvoch predchádzajúcich uchádzačov prihlásili ďalší dvaja. Schválením Viery Chodelkovej na funkciu riaditeľky LGPMB sa však príbeh liptovskej galérie nekončí. Úradnícka epizódka s odvolávaním riaditeľa sa strhla na búrlivú diskusiu pozorovateľov celého diania.

V centre pozornosti pomerov znalých sú odborné kompetencie novozvolenej riaditeľky. Samotný interný predpis ŽSK proklamuje požiadavky na uchádzača, medzi ktoré okrem iného patrí odbornosť vrátane odborných skúseností v príslušnej oblasti. V životopise Viery Chodelkovej za posledných pár rokov v prehľade dominujú dve profesie – podnikateľka a dizajnérka. Z jej zoznamu realizovaných projektov so zameraním na interiérový dizajn (spolupráca CHOMA & KRUPA design) sú z hľadiska galerijných skúseností  zaujímavé len spolupráce na stálej expozícii v Oravskej galérii v Dolnom Kubíne a Trienále plagátu v Galérii Jána Koniarka v Trnave či  realizácia výstavy Zasvätené ľudu slovenskému v Slovenskom národnom múzeu, čo je slabou konkurenčnou výhodou v porovnaní s dvadsiatimi štyrmi rokmi galerijnej praxe predchádzajúcej riaditeľky Gažíkovej. Viera Chodelková sa už predstavila aj na poslaneckom rokovaní v Liptovskom Mikuláši (viac tu). Nedá sa nespomenúť, že jedným z ďalších kandidátov na post riaditeľa LGPMB bol aj jej exriaditeľ K. Maliňák pôsobiaci v galérii na prelome storočí celkom osem rokov.

pf2013a
Pozvánka na výstavu PF 2013 pre Kolomana Sokola / GPMB – Centrum Kolomana Sokola Liptovský Mikuláš/ 07.02. – 30.03.2013 / kurátorka: Zuzana Gažíková

Som župan! Kto vie viac?
Vo výberovej komisii sedelo päť členov nominovaných predsedom ŽSK Jurajom Blanárom. Konkrétne zástupca zamestnancov LGPMB, poslanec ŽSK, riaditeľ odboru kultúry a cestovného ruchu (zároveň odborný garant), zástupca z vedenia zriaďovateľa a riaditeľka odboru organizačného za oblasť personálnu a pracovno-právnu. Zaujímavým rébusom v celej kauze je zamietnutie opakovanej písomnej žiadosti Rady galérií Slovenska o prizvanie nominanta RGS do výberovej komisie. Postoj ŽSK je v tomto prípade strohý a vecný: „Výberová komisia je menovaná v zmysle interných predpisov a nie na základe prejaveného záujmu o účasť vo výberových komisiách.“

Hlasovanie výberovej komisie bolo tajné a členovia sú viazaní mlčanlivosťou. Zápisnica zo zasadnutia VK nie je dostupná na domovskej stránke ŽSK a hoci sme o ňu požiadali, nebolo nám zo strany ŽSK vyhovené. Samotné výberové konanie malo však pre predsedu ŽSK len odporúčací charakter. Konečné rozhodnutie o menovaní riaditeľa zostalo v kompetencii zastupiteľstva.

Misia nejasná
V dôsledku prehlbujúcej sa všeobecnej hospodárskej krízy liptovská galéria od roku 2009 bojovala s ubúdajúcimi príspevkami zriaďovateľa na bežné výdavky ako sú energie, vodné stočné, revízie, dane, odpad, poistenie a ďalšie. Ako vyplýva z analýzy súčasného stavu galérie, ktorú vo svojom projekte stratégie rozvoja LGPMB načrtla jej bývalá riaditeľka, zabezpečovanie odbornej činnosti inštitúcie je možné predovšetkým z grantov, dotácií MK SR, štrukturálnych fondov EÚ a iných. Z čoho vyplýva ďalšia evidentná požiadavka na osobnosť riaditeľa, ktorý by mal mať okrem odborných kompetencií a manažérskych zručností aj praktické skúsenosti s prípravou, implementáciou a riadením projektov na rôznych úrovniach.

K poľutovaniu záujemcov o dianie v umeleckej obci, kraj projekty uchádzačov na domovskej stránke ŽSK nezverejnil, údajne úrad takouto právomocou nedisponuje. Čo však na webovej stránke ŽSK nájdete, je životopis novozvolenej riaditeľky Viery Chodelkovej (tu) a stručné „intro“ k jej projektu a stratégii ďalšieho rozvoja LGPMB, z ktorého je citeľná neznalosť oblastí vedenia a samotného fungovania jednotlivých odborných činností galérie. Styčnými bodmi inovácie projektového zámeru Chodelkovej je jednoznačná grafická koncepcia objektov galérie v Liptovskom Mikuláši v rámci mesta a pešej zóny, propagácia galérie prostredníctvom webovej stránky v súlade s cieľom o vytvorenie jednotného moderného grafického vzhľadu stránky a prezentácie galérie v súlade s aktuálnym dianím v nej, a v neposlednom rade prínosom projektu má byť aj obnova vnútorných a vonkajších priestorov prináležiacich galérii. Len čas ukáže, nakoľko bude nová pani riaditeľka schopná zabezpečiť finančné prostriedky potrebné na realizáciu týchto veľkolepých plánov. Koľko míľových krokov bude musieť Viera Chodelková urobiť, aby začala tam, kde jej predchodkyňa skončila?

Ivana Šablatúrová
Autorka pôsobí v Slovenskej tlačovej agentúre SITA. Tvorí a publikuje v rámci online médií.