Artalk.cz

TZ: Motýlí efekt? Obraz jako různosměrná dekonstrukce celku

Motýlí efekt? / Vladimír Véla, Adam Štech, Lubomír Typlt, Martin Gerboc, Daniel Pitín, Jiří Petrbok / Galerie Rudolfinum / Praha / 18. 1. – 10. 3. 2012

vizual_ME

MOTÝLÍ EFEKT?

Obraz jako různosměrná dekonstrukce celku

18. 1. 2013 – 10. 3. 2013

Galerie Rudolfinum

kurátor: Petr Vaňous

Vladimír Véla / Adam Štech / Lubomír Typlt / Martin Gerboc / Daniel Pitín / Jiří Petrbok

6 způsobů dramatizace obrazu

6 způsobů různosměrné dekonstrukce celku, který se neustále rozpadá

6 způsobů výrazové defragmentace obrazu

Motýlí efekt vyjadřuje citlivou závislost vývoje systému na počátečních podmínkách, jejichž malé změny mohou mít za následek velké variace v delším průběhu. Tato výstava otevírá otázky možností malířské reflexe dnešní doby, která v sobě nese množství rozmanitých kulturních impulzů a stop z různě vzdálené minulosti, jejichž začátky nelze zpětně díky množství převrstvení a rychlost distribuce dat zpětně identifikovat.

Na tuto situaci reaguje ve svých obrazech šest malířů tří generací, kteří usilují o dekonstrukci či defragmentaci mizející jednoty jako společné jistoty. Každý z nich jiným způsobem malířské artikulace zpřítomňuje a zobecňuje nejistotu z neznámého. Jak uchopit to, co by mohlo být společným pocitem doby a co se v druhém plánu ukazuje jako aspekt, který propojuje všech šest názorových pozic prezentované malby?

14. 2. 2013, 17.30

Komentovaná prohlídka s kurátorem Petrem Vaňousem

– – –

Kontakt:

Galerie Rudolfinum

Alšovo nábřeží 12

CZ 110 01 Praha 1

galerie@rudolfinum.org

www.galerierudolfinum.cz