Artalk.cz

Krůček v NoDu

Václav Krůček: O snížené diferenci / Galerie NoD / Praha / 12. 9. – 9. 10. 2012

foto: archiv Václava Krůčka