Artalk.cz

Fjordy, dřevo a opera

Začínat koncem je třeba, protože se kvapem blíží. 26. srpna bude ukončena výstava Současná norská architektura #7 v Galerii Jaroslava Fragnera. Představuje vybrané projekty z úderné pětiletky 2005-2010, které porota přizvaná norským Národním muzeem umění, architektury a designu vyhodnotila jako nejlepší. Mezi nimi nechybí nová budova opery a baletu v Oslu od ateliéru Snøhetta, nositelka ceny Miese van der Rohe (2009). Současně je představena řada menších projektů, které mediální svět neupoutaly, přitom bezesporu drží laťku kvality architektury srovnatelně vysoko. Skvělým příkladem je dům pro dva historiky a jejich děti v Toten.

Jedním z cílů, které si výstava, resp. již porota kladla, bylo zdůraznit „to norské“ v tamní architektuře. Také eseje v katalogu k výstavě se snaží postihnout definice „norského“. Výsledky (pozornost k detailu, koncepční myšlení apod.) nejsou ve své obecnosti příliš přesvědčivé, přesto se nedá zapřít základní norský prvek (alespoň to vyplývá z této výstavy), a tím je respekt architektů k okolí a krajině. Norská krajina, především západní pobřeží zbrázděné nekonečným množstvím fjordů, je sama krásná (a pustá, vždyť na 323 802 km2 pevniny připadá jen necelých pět milionů obyvatel, z nichž, zdá se, většina si je krásy krajiny dobře vědoma).

Půvab norských fjordů, kde plynule neklidná plocha moře přechází ve vrásčité hory, se odráží i v budově nové opery v Oslu. Stavba na poloostrově Bjørvika, přírodní součásti přístavu, přímo vyvstává z moře. V rámci starého přístavu jde o první projekt, kterým začala celková obnova této městské části. Dále například došlo ke svedení několikaproudé silnice vedoucí ihned za budovou do tunelu otevřeného v roce 2010. Podle dostupných informací si Norové novou budovu opery oblíbili a její přístupné svažité střechy se staly vyhledávaným společenským místem. Ateliér Snøhetta patří k největším norským ateliérům s působností po celém světě. Krom rozsáhlých projektů (za připomenutí stojí knihovna v Alexandrii, dokončená v roce 2001 a také situovaná v těsné blízkosti moře) výstava v Galerii Jaroslava Fragnera připomíná i menší realizace ateliéru jako Tubaloon, působivý pavilon pro jazzový festival ve městě Kongsberg.

Z představených realizací rodinného bydlení zaujme zprvu nenápadný dům v Toten (2008) od Jarmund/Vigsnaes AS Arkitekter MNAL. Dům položený ve svahu nad jezerem Mjøsa na místě opuštěné farmy vychází z vcelku prostého krabicového tvaru, přitom díky zapojení několika křivek působí dynamicky; za rozsáhlou diagonální kompozici oken na severní fasádě – s výhledem na jezero – by se nemusel stydět ani Tintoretto. V interiéru i exteriéru dominuje dřevo: v příkladné úspornosti a uvážlivosti se jedná o materiál ze strhnuté stodoly. A dřevo sto let staré, stále však v neporušeném stavu, bylo použito na vnější obložení domu. Staré přirozeně navozuje na nové, propojují se v jeden celek. V jedné stavbě i ve vztahu ke kolem stojícím budovám. Kontinuita místa i času je příkladná.

Pozoruhodné jsou také drobné projekty odpočívadel, vyhlídek a dalších menších staveb, které tvoří součást národních turistických tras. Drobné realizace mohou představovat velkou architekturu. Namátkou třeba výhlídka Sohlberg vlnící se mezi stromy a otevírající pohled na panorama, které na plátně (Zimní noc v horách, 1913-14) zachytil Harald Sohlberg. Nepatří mezi velké zakázky, přesto je takovým drobným zásahům prokazatelně – podle výsledků – věnována velká pozornost. Bezesporu toto tvrzení lze vztáhnout na většinu prezentovaných projektů. Zmínit zde byť jen desetinu z nich není možné. I když přejatá instalace není tím pravým lákadlem, projekty stojí za bližší pohled a výstavu minout by bylo škoda.

Když jsem začal koncem, skončím začátkem. Architektonické studio Jarmund/Vigsnaes se na své webové prezentaci představuje pomocí několika hesel. Tvrdí, že architektura by měla být vzrušující, nejen uspokojující. Měla by být zajímavá, nejen pěkná. A vždycky nejde jen o peníze.

______________________________________________________________

Současná norská architektura / Galerie Jaroslava Fragnera / Praha / 28. 6. – 26. 8. 2012