Artalk.cz

Zemřel Dalibor Chatrný

Ve čtvrtek 5. července zemřel ve věku nedožitých 87 let Dalibor Chatrný. Artalk o tom informoval Radek Horáček, vedoucí katedry výtvarné výchovy na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity a někdejší ředitel Domu umění města Brna.

Smutným dnem pro moderní dějiny českého výtvarného umění bude již navždy 5. červenec 2012, kdy zemřel Dalibor Chatrný (28. 8. 1925 – 5. 7. 2012). Tento významný umělec evropského formátu vstupoval na výtvarnou scénu v polovině minulého století jako excelentní grafik, od šedesátých let rozvíjel svou osobitou cestu ke konstruktivnímu a konceptuálnímu projevu. Docent Chatrný pedagogicky působil postupně na brněnské Střední škole uměleckých řemesel, Janáčkově akademii múzických umění, polistopadové Akademii výtvarných umění v Praze a na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně. Jeho tvorba je trvale spjata s Brnem, s Domem umění města Brna, s Galerií Ars i s Masarykovou univerzitou, kde jsou jeho díla i díla jeho bratra Ivana trvale prezentována. Umělecký význam Dalibora Chatrného však přesahuje daleko do zahraničí, zejména v kontextu konstruktivního umění. Zastoupen je ve sbírkách všech předních českých galerií a v řadě galerií a muzeí umění v zahraničí.

V roce 2006 byl Dalibor Chatrný za svou tvorbu vyznamenán Cenou Ministerstva kultury ČR a vedle řady dalších ocenění byl v současné době držitelem pozoruhodné ceny „Umělec má cenu“, kterou nejmladší umělci oceňují významné osobnosti starší generace. Bohužel, tuto cenu letos na podzim už Dalibor Chatrný nebude moci dalšímu oceněnému předat osobně.