Artalk.cz

Sonda do institucionálních systémů

Dům umění města Brna nabídl po problémech s financováním obou svých budov, způsobených dočasným snížením příspěvku magistrátu, část svých prostor v Domě pánů z Kunštátu projektu, který organizuje pět uměleckých vysokých škol, jejichž zástupci se postupně vystřídají v roli kurátorů. Jako první se této úlohy zhostila FUD UJEP s výstavou Zkušební vrty.

Zkušební vrty jsou sondou do institucionální kritiky. Stejně tak jako se při zkušebních vrtech zkoumají ložiska uhlí, nebo zdroje vody, studenti Dominik Gajarský, Jiří Hölzel, Martin Hrubý, Tomáš Hrůza, Petr Krátký, Vojtěch Maša a Roman Štětina podrobili podobnému zkoumání instituce. Pošta, knihovna, či akademická půda jsou systémy, které fungují na principech skrytých běžným uživatelům. Můžeme, i nemusíme s jejich provozem souhlasit, prezentovaná díla však spojuje nekritický přístup, ve kterém se jejich autoři snažili těmto institucím porozumět. Základní otázka, kterou si kurátorský koncept Anny Vartecké klade, je: „ jak uvažuje student o institucionálních systémech, kterých je součástí on sám?“ Ve vybraných dílech se tedy objevuje instituce jako součást světa autora, jako místo se kterým se snaží žít, nebo se s nímž identifikuje. Místo, bez kterého se neobejde a současně v něm nalézá i vlastní identitu, svůj prostor v systému i ve společnosti.

Vojtěch Maša na svém obraze Velká žádost přirovnal složitost malby k procesu schvalování žádosti na vysoké škole. Jeho malbě předcházelo vyplnění obyčejného všeobecného formuláře, ve kterém žádal o půjčení školní auly na realizaci malby. Požadavkem studenta-umělce, vyjádřením umělce-vedoucího ateliéru a děkana-umělce otevírá Vojtěch Maša otázky o hledání osobního a profesního postoje. Mohu požadovat to co chci jako umělec i jako student? A může mi to schválit zástupce instituce, i kdyby s tím jako umělec souhlasil? Kontrast mezi tvůrčí svobodou a možnostmi systémem zařazené osoby se v díle objevuje v několika rovinách, které divákovi pouze nabízí návod k vlastnímu závěru.

Podobný způsob, který nehledá odpovědi, ale pouze otevírá otázky, využívají i Dominik Gajarský, Tomáš Hrůza a Roman Štětina. V díle Přijde kostra na Akádu přistupují k akademii stejně, jako ji chápe většina společnosti, tedy jako k tradiční a zkostnatělé instituci. Akademie výtvarného umění je však současně platforma nového nastupujícího umění. V kontrastu tradice a současnosti připravili autoři projekt, který mapuje muzeálním způsobem historii akademie i dokumentuje její nynější podobu.

Zásilka od Jiřího Hölzla je balík s robotem a diktafonem, který umělec posílal poštou. Zásilka se chová jako by uvnitř byla kočka a přitom nahrává okolní zvuky. Jiří Holzel se snažil porozumět zodpovědnosti v systému odesílatele a poštovní instituce. Petr Krátký & Martin Hrubý v díle 74°C realizovali v Národní technické knihovně několik intervencí, ve kterých zasahovali do čistě funkčního prostoru, vůči kterému se vymezují kreativní formou.

Institucionální kritika, ke které je výstava připodobněna v tiskové zprávě, je zde prezentována ve své „neangažované“ rovině, v rovině hledání podstaty. Přirovnáním k tomuto termínu se návštěvník automaticky obrní před atakem angažované opozice. Proto výstava na první pohled působí neurčitým dojmem. Za minimalistickou instalací 4 videí a jednoho plátna se však skrývá důmyslný kurátorský koncept, který velmi citlivě propojuje jednotlivá díla, aniž by kterémukoliv vnucoval jiný význam, než jaký mělo původně. Díla se navzájem doplňují a poskytují si klíč k lepšímu pochopení. S tak silným konceptem se poslední dobou u kurátorských výstav bohužel často nesetkáváme.

Výstava Zkušební vrty je součástí centralizovaného projektu, na kterém spolupracuje Akademie výtvarného umění v Praze, Fakulta umění Ostravské univerzity v Ostravě, Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze a Fakulta výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně. Současně je také první z pěti výstav v Galerii G99 v Brně v rámci tohoto projektu. Výstavy, které budou Zkušební vrty následovat, připravují kurátoři Pavlína Morganová & Blanka Švédová, Johanka Lomová & Jan Kratochvíl, Jan Zálešák & Šárka Svobodová, František Kowolowski & Tomáš Knoflíček a proběhnou v následujícím půlroce.

______________________________________________________________

Dominik Gajarský, Tomáš Hrůza, Roman Štětina (AVU Praha), Jiří Hölzel (FUD UJEP Ústí nad Labem), Petr Krátký, Martin Hrubý (VŠUP Praha), Vojtech Maša (FaVU Brno): Zkušební vrty / kurátorka: Anna Vartecká / Dům pánů z Kunštátu / Brno / 23. 5. – 20. 6. 2012

______________________________________________________________

foto: Michaela Dvořáková