Artalk.cz

denní tisk 21. 5. 2012

Židovskou pohřební místnost v Lounech zaplnil sochař a malíř Tomáš Polcar obrazy s tématikou začátku, konce, plnosti a prázdna.. Výstavu nazval Arché. Vernisáž představila židovskou hudbu a nabídla i přednášku o významech nápisů na židovských náhrobcích. Několika dalšími akcemi chceme výstavu oživit i během celého léta – chystáme třeba několik filmových projekcí ruských němých snímků s židovskou tematikou,“ říká Pavel Straka, organizátor doprovodného programu i celé výstavy. Více v severočeské MfDnes.

Pražský deník věnuje článek Salmovskému paláci, který byl po rekonstrukci otevřen výstavou Pernštejnové a jejich doba. Přiblíženy jsou stavební dějiny paláce včetně několikaletých oprav. Představena je rovněž právě probíhající výstava.

Středočeská MfDnes zve na Europu Jagellonicu, která byla právě otevřena v GASKu. „V GASK jsou teď skvosty z celé Evropy. Obrazy Albrechta Dürera, Lucase Cranacha či Veita Stosse. Jsou tu ale i předměty každodenní potřeby ze života pozdního středověku. Z Kutné Hory je tu k vidění zápis o volbě českého krále, Kutnohorský graduál z roku 1478 s havířskou tematikou. Jsou tu i zlaté váhy královského mincmistra, který měl sídlo ve Vlašském dvoře. Výstavou žije celé město. Památky nabízejí malé výstavky. Například v chrámu sv. Barbory jsou výjimečně zpřístupněné empory.“ Další informace nabízí rovněž Kutnohorský deník.

Výstavou se zabývá i Magdalena Čechlovská v HN. „Dynastická výstava, na niž se autoři chystali deset let, byla původně určena pro Pražský hrad jako volné pokračování projektů Rudolf II. a Karel IV., tedy expozic rodu Habsburků a Lucemburků. „Pan prezident však neměl o výstavu zájem,“ říká Jiří Fajt. Kutnou Horu nepovažuje za náhradu, ale naopak za ještě lepší variantu. „V Praze se nám v roce 2006 nepodařilo do projektu zapojit město, magistrát byl dost neprostupný. V Kutné Hoře můžeme návštěvníky pozvat nejen na výstavu, ale ještě do dalších dvanácti historických lokalit,“ dodává Fajt, který byl také autorem výstavy o Lucemburcích.“

Časopis Euro představuje 1. Art Consulting a jejího zakladatele Jiřího Rybáře, který se zasloužil o obnovení výstavní činnosti v bývalém Topičově salóně v Praze. „“Zaměřujeme se na malbu, plastiku a fotografii. Jdeme touto cestou, protože máme pocit, že galerie orientované na tradiční média začínají scházet,“ říká galerista Pavel Vašíček, který stojí za programem Topičova salónu. Článek se věnuje i současné výstavě v salónu – tedy Karlu Šlengerovi, nebo dalším příkladům současného mecenášství umění.

Jihomoravské regionální noviny (MfDnes i Deník) se věnují Muzejní noci, která proběhla 19. května. Jen do Moravské galerie zavítalo na 29 tisíc lidí, a to zejména do Místodržitelského paláce na končící výstavu Colorito. Symbolické vstupné, které se leckde vybíralo, nemělo na návštěvnost žádný vliv.

Brněnský deník se paradoxně věnuje hrozícímu odvolání Milana Bufky z čela GHMP. Článek vyznívá spíše tak, že případné odvolání bude trestem za odvezení Slovanské epopeje z Moravského Krumlova. „Jen technické zabezpečení a restaurátorské práce přišly na šestadvacet milionů. Některé utracené peníze hodlá Bufka vysoudit na Krumlovu. „Asi čtyři a půl milionu totiž tvoří suma, která byla zmařená protiprávním jednáním Moravského Krumlova. Jejich vymáhání bude po poradě s právníky předmětem soudní žaloby,“ prohlásil nedávno Bufka.“ Znojemský deník kauze věnuje dokonce titulní stranu.