Artalk.cz

TZ: Kamila Ženatá

Kamila Ženatá: Roll Over All: Roll All Over, Lilith / Prádelna Bohnice / Praha / 8. 9. – 30. 10. 2011 / vernisáž 7. 9. 2011 od 18:00

Videa, malby a texty tvoří unikátní instalaci Kamily Ženaté Roll Over All, která přesně pasuje do výstavních prostorů bývalé prádelny v areálu Psychiatrické léčebny Bohnice. Přestože Kamila Ženatá pracuje s aktuálními výrazovými prostředky, její projekt zůstává srozumitelný i pro ty, kdo tvrdí, že současnému umění pro jeho komplikovanost nerozumí.

Autorka si zvolila deset základních archetypů (Mág, Zamilovaní, Císařovna, Velekněz, Poutník, Ďábel, Velekněžka, Lilith, Vesmír, Smrt), jejichž prostřednictvím vyjádřila svoji představu o koloběhu života. „Projekt Roll Over All je metaforou života, jehož základním prvkem je rotující pohyb. Točí se však nejen lidský život kolem nás, ale i země, planety, celý vesmír. Cyklus se znovu a znovu opakuje,“ vysvětluje Kamila Ženatá.

Samotná výstava je pak rozdělena do dvou částí. V jedné z nich Ženatá prostřednictvím deseti třináctiminutových videí rozpracovala příběhy jednotlivých postav. Videa přitom nelze vnímat odděleně, ale pouze jako jeden kompaktní celek skládající se z více součástí. Není však v možnostech lidských smyslů pozorovat všechny děje zaráz, čímž se pojetí instalace blíží běžnému životu: vnímáme člověka, který sedí naproti nám, ale víme, že v našem bezprostředním okolí probíhá mnohem více dějů.

Jednu z postav potom Kamila Ženatá prostřednictvím maleb, textů a videí propracovala ještě hlouběji. Jedná se o Lilith − podle jedné z legend první Adamovu ženu, kterou Adam zavrhl. Její příběh − ačkoli se to tak na první pohled nemusí zdát − je velmi aktuální: díky dnešnímu zrovnoprávnění role muže a ženy došlo k tomu, že z žen (poddajných Ev) se staly aktivní Lilith a obě pohlaví často neví, jak s novou skutečností nakládat. Kamilu Ženatou zajímá okamžik, ve kterém byla Lilith ještě obyčejnou dívkou, jež však někde v pozadí cítila blížící se hrozbu. Lilith pro ni nepředstavuje démona, ale ženskou bytost – citlivou i temnou zároveň, jejíž zlá stránka pramení z vnějších okolností. Netradiční způsob instalace, kdy jsou videa promítána přímo na obrazy, činí z návštěvy výstavy zážitek podobný tomu, který mohl mít barokní člověk při návštěvě svíčkami osvětleného kostela: v mihotavém světle se mu mohlo zdát, že jednotlivá emocionálně ztvárněná díla najednou ožívají.

PRÁDELNA BOHNICE

Prostor bývalé prádelny se nachází v areálu Psychiatrické léčebny v Bohnicích. Ačkoli původní vybavení již zmizelo, prostor s vysokými stropy si ponechal svoji nezaměnitelnou atmosféru a jeho původní účel připomíná kachličkové obložení. Z tohoto úhlu pohledu je prádelna typickou industriální budovou, která v současnosti plní novou funkci. Stal se z něj výstavní prostor zaměřený na aktuální formy vizuálního a živého umění, přičemž cílem organizátorů proměny prádelny je snaha otevřít bohnický areál lidem, kteří by do léčebny jinak nezavítali. V dubnu 2011 zde byla zahájena první skupinová výstava Instituceum: moderní instituce a současné umění, která se dotýkala přímo tematiky psychiatrické léčebny. Projekt Kamily Ženaté sice neřeší téma tak úzce spjaté s místem prezentace, plně však využívá rozlehlého prostoru prádelny, který umožňuje jeho monumentální vyznění.

KAMILA ŽENATÁ (1953)

Kamila Ženatá vystudovala Akademii výtvarných umění v Praze (1973-79) v ateliéru profesora Ladislava Čepeláka. V současné době věnuje především videoinstalacím a výstavním projektům. Schopnost konceptuálního myšlení a realizace náročných projektů prokázala na výstavě 14 S v pražském DOXu v roce 2009, které se zúčastnila ne jen jako autorka, ale i jako spolukurátorka (s Milenou Slavickou) a producentka. Nesporným důkazem uměleckých kvalit Kamily Ženaté byla pak výstava 2. patro v Myslíkově ulici v listopadu 2009 pořádané pod záštitou Galerie 5. patro. Kromě výtvarné činnosti se Kamila Ženatá zabývá i psychoanalytickou psychoterapií se zaměřením na skupinové dění.

Aktuální prezentace Kamily Ženaté jsou charakteristické propojením různých metod, pomocí kterých výtvarnice zpracovává zvolené téma. Ve svých instalacích kombinuje obrazy s projekcemi, fotografiemi, videi a dalšími uměleckými prostředky. Principy instalace se však odlišují od toho, co je v dnešním galerijním provozu považováno za normu. Kamila Ženatá sice překračuje místa, kterými vedou hranice výtvarného umění, výsledkem však není konceptuální práce, ale specificky pojaté dílo. Pro jeho přesné pojmenování neexistuje české slovo, do jisté míry by se dalo přirovnat k netradičnímu scénografickému počinu. Ženatá řeší prostor jako celek a využívá k tomu všechny dostupné prostředky včetně zvuku či světla. Proto je nemožné ducha její tvorby reprodukovat, doprovodné texty, snímky z videí, či reprodukce obrazů mohou jen částečně popsat osobní zážitek.