Artalk.cz

Chrobák s Vaňkem v MG

První polovina roku 2011 se nesla v duchu neplánovaných odchodů schopných kurátorů z regionálních galerií. Kromě ředitelky VČG Simony Vladíkové (více zde), to byli Martin Vaněk z AJG (více zde) a kurátorský tým GASK v čele s Ondřejem Chrobákem, jemuž se nelíbil způsob, jakým se do čela instituce dostala Jana Šorfová (více zde). Nyní přichází zpráva z pozitivního soudku: v Moravské galerii v Brně vzniklo metodické centrum s ambiciózním programem a zajímavým personálním obsazením.

Na začátku léta jsem při jednom rozhovoru o Moravské galerii zaslechla výtku směrovanou proti jejímu současnému řediteli Marku Pokornému. Týkala se toho, že se mu za dobu jeho působení nepodařilo do galerie přivést výraznou kurátorskou osobnost, která by v galerii dlouhodobě působila a zanechala zde svoji nesmazatelnou stopu. O pár týdnů později to vypadá, že by vše mohlo být jinak. Pokorný nastartoval dlouho připravovaný projekt metodického centra, které personálně obsadil právě Ondřejem Chrobákem a Martinem Vaňkem.

Metodické centrum by mělo být pracovištěm, které se bude zaobírat otázkou přítomnosti a prezentace výtvarného umění a vizuální kultury obecně. Mělo by teoreticky definovat otázky: co je to výstava, co znamená setkání člověka s uměleckým dílem v instituci, jako je muzeum a sumarizovat problémy spojené s kritickou muzeologií − to vše v historickém kontextu. Teoretické poznatky by pak měly být převedeny do praxe a zaměstnanci centra se stát partnery kurátorů: oponovat jejich projekty, rozvíjet zajímavé podněty a to jak v rámci MG tak i ostatních institucí. „Prostřednictvím metodického centra bychom chtěli prakticky zasahovat do realizace projektů, aby byli lepší, a abychom věděli přesněji co a jak chceme veřejnosti říct.“ dodává Marek Pokorný.

Za projekty přesahující běžný rámec výstavní produkce lze přitom považovat již dvě aktuální výstavy MG: Moravská národní galerie a The Best Of (kurátory jednotlivých sekcí se stali servírka, architekt, lékař nebo zaměstnankyně drah), kterého se již účastnil i Ondřej Chrobák. U něj je směřování k přemýšlení způsobem, který se od zaměstnanců centra očekává, patrné již dlouhou dobu. Na Martinu Vaňkovi vedení MG zaujala jeho organizační činnost v Alšovce: byl například autorem koncepce přednáškového cyklu Mezi svatyní a obchodním domem: role muzeí a galerií v dnešní společnosti (více zde). Dohromady pak tvoří ideální pár, který díky tomu, že Vaněk se ve svém teoretickém výzkumu orientuje na staré (především středověké) umění, zatímco Chrobák na umění od 19. století po současnost, pokrývá znalostně celé časové spektrum.

foto: Mikuláš Nevan