Artalk.cz

TZ: artfestival AFT 2011

artfestival AFT 2011 / místní galerie, Dočasná galerie, OPEN SPACE I / Ústí nad Labem / 2. – 5. 5. 2011

Artfestival AFT je nezávislý a svobodný festival studentské tvorby, který formou výstav, prezentací, performancí a koncertů představí v prvním květnovém týdnu výsledky tvůrčí činnosti studentů výtvarných a výtvarně teoretických oborů z celé ČR.

Artfestival AFT vychází z kolektivní potřeby sdílení nových impulsů v oblasti současné vizuální kultury (a na ní navazující trendy hudebně performativní kultury) a čerpá vysokoškolské studentské platformy. Hnacím motorem organizátorů i účinkujících je zájem konfrontovat se a vzájemně sdílet svou tvorbu. Jedním ze styčných bodů projektu je podpora seberealizace kohokoliv z umělecky a umělecko – vědně orientovaných oborů.

Artfestival AFT se také snaží o obohacení kulturního dění v Ústí nad Labem, o prvek tvorby té nejmladší generace a o jeho aktivizaci formou programového propojení míst s kulturním či výtvarným provozem. Moment osvěty spoluúčasti na kulturním dění regionu jde tedy ruku v ruce s potřebou vzájemné konfrontace aktérů a sdílením jejich zkušeností.

Nezávislost festivalu spočívá především v tom, že se jedná o akci studentů samotných a nikoli univerzity či jiné instituce. Tuto autonomii si AFT chce za každou cenu uchovat, podpoře univerzity se však nebrání. Jedná se tedy o festival, který nejen že se zaměřuje na studentskou tvorbu, ale je samotnými studenty i iniciován a organizován. Proto snad nikoho nepřekvapí určitá neformálnost a otevřenost v tvorbě programu či vůči neobvyklým, neinstitucionálním způsobům prezentací. AFT je třeba brát jako experiment, v rámci něhož se organizátoři i účinkující v duchu DIY principů snaží aktivně participovat na kulturním dění. Je v pravdě přirozené, že valná většina z pořadatelů jsou budoucí výtvarní pedagogové, v jejichž kompetenci je zprostředkování aktuálních kulturních produktů svým vrstevníkům i široké veřejnosti.

Festival AFT se snaží poskytovat účinkujícím potřebné prostředí, materiál a další zázemí. Vytváří prostor, ve kterém se mohou svobodně prezentovat. Nebere na sebe zodpovědnost za kvalitu prezentované tvorby (tato zodpovědnost bude vždy na autorovi samotném) a poskytuje v tomto ohledu plnou důvěru. Předpokladem také je, že se kontext festivalu vytvoří v jeho průběhu samovolně, proto ani není stanovené žádné jednotné téma, které by tvorbu účinkujících spojovalo. Tím je ostatně už onen prvek „studentství“. Princip projektu by se dal s trochou nadsázky popsat jako „produktivní infekce“ – neboť program festivalu i výběr účinkujících vzniká na základě osobních vazeb všech, kteří se na přípravě této ojedinělé přehlídky podílejí. K vzájemnému infikování dochází především prostřednictvím přátelství na sociální síti, která také slouží jako důležitý nástroj propagace festivalu.

PROGRAM:

Na programu letošního AFTu bude kromě klasických vernisáží v zavedených galeriích otevřen experimentální prostor OPEN SPACE I v areálu bývalé nemocnice a budoucího kampusu, kde se uskuteční již tradiční pořad s tématikou Přijď a Vystav! (si co chceš). V rámci této akce může opravdu kdokoli prezentovat svou tvorbu. Jedinou podmínkou je přinést ji v pondělí 2.5. do již zmíněného prostoru. Otevření proběhne v 19h a k této příležitosti je připravena hudební produkce pod širým nebem. Prostor bude veřejnosti zpřístupněn do čtvrtka 6.5 2011.

Dalším netradičním bodem programu bude výstava v Dočasné galerii, která je lokalizovaná v nevyužívaném komerčním prostoru na kruhovém objezdu na Masarykově ulici. Zde se představí okruh mladých umělců vázaných na brněnskou Galerii Umakart, kteří v galerii budou provozovat „živoucí umělecké dílo“.

V průběhu festivalu bude také možné shlédnout bloky videoartových prezentací autorů z Čech i z ciziny, či užít si piknik spojený s vernisáží v Galerii Buňka na zahradě Katedry výtvarné kultury. Připravená je i diskuze, která naváže na prezentaci projektu Art space Elbe/Labe o mapování výstavních prostor v tomto regionu. Za zmínku také stojí vernisáž v Galerii ROOM-IN, která se nachází v místnosti studentského bytu v běžném činžovním domě v centru v Ústí.

Z hudební produkce se můžete těšit například na koncert uskupení Ticho de Beige, 1a2v1 (spolu s VJ Kolouchem), Hugo a Zoe, vystoupení performera Ježíš táhne na Berlín spolu s VJ AKA 47 a další atrakce.

O průběhu festivalu budou denními reportážemi informovat redaktoři ústeckého kulturně literárního časopisu H_aluze a jak na svém blogu, tak na stránkách festivalu.

Vstupné na všechny akce artfesivalu včetně hudebních produkcí v rámci artfestivalu jsou zdarma.

Podrobné informace budou postupně doplňovány na web festivalu: www.aftfest.cz.

Informace o loňském ročníku pak naleznete na adrese: www.a-f-t.wz.cz

www.aftfest.cz.

www.a-f-t.wz.cz