Artalk.cz

Politika – propagace – percepce

Ani Centrum současného umění DOX ve svém programu neopomnělo výročí 17. listopadu. Při této příležitosti představuje sérii tří výstav: projekt Zítřek začíná včera, na který navazuje instalace EZO StB a komorní výstava Společnou cestou. „Koncepce našich tří výstav vychází z předpokladu, že hlavní příčinou současné politické a morální krize naší společnosti je mentalita zděděná z komunistické minulosti, která poznamenala současnou vládnoucí generaci,“ říká Jaroslav Anděl, umělecký ředitel centra DOX.

Tématem poznamenání současného myšlení vzorci převzatými z minulosti se zabývala především první z výstav, nazvaná Zítřek začíná včera, jejímž jádrem byla konfrontace dvou videoinstalací. Hned při vchodu do výstavy diváka „přivítal“ originální snímek z vojenské přehlídky na Letné z roku 1954. Komunistická propaganda ve své snad nejkoncentrovanější podobě, odstrašující rej zelených přileb a tanků, fascinace spojená s jistou dávkou strachu či odporu v očích mávajících dětí i dospělých. Na druhé straně sálu byl představen desetiminutový výsek z filmu Víta Klusáka a Filipa Remundy Český sen. Masa lidí běžících vstříc svému neuskutečnitelnému snu svědčí o tom, že ideologická propaganda je stále aktuální. Na stejné téma reaguje dílo grafika Jana Brože, které kombinuje budovatelská hesla s volebními slogany současných politických stran. Barevné citylighty skupiny Liv Ducci Lab do hry vnesly jak prvoplánovou reklamu, tak stará hesla, která využila například kvazi-cestovka Jednou budem dál, nebo finanční poradenství Máme holé ruce. Výstavu završilo dílo skupiny Pode Bal TGM Chicken, které tematizuje souvislost člověka zosobňujícího naši národní svobodu a unifikujícího fastfoodového řetězce.

Dalším projektem je monumentální instalace EZO StB. Pouhých pět procent jmen z Evidence zájmových osob, tedy seznamu, který připravovala tajná policie v 80. letech jako podklad pro vybudování elektronického informačního systému, je vytištěno na stěnách obrovského výstavního sálu, zbytek velkoformátových tisků leží naskládaný uprostřed místnosti. K celé instalaci zpívá „náš zlatý slavík“ svou nezapomenutelnou „Kávu si osladím…“ a další hity. Paradoxem celého seznamu je, že obsahuje jména všech osob, o které se StB za dobu svého působení zajímala: může tam tedy klidně být uveden agent vedle disidenta, emigrant vedle politického vězně.

Poslední částí je komorní výstava katalogů a plakátů uměleckých výstav z doby normalizace, kterou ve spolupráci s centrem DOX připravil Archiv výtvarného umění.

Přestože trojice výstav působí poněkud nedotaženě, pozorný divák v nich kromě prvoplánových připomínek dob minulých najde i hlubší témata k zamyšlení.

Zítřek začíná včera – do 23. 11. 2009 / Evidence zájmových osob StB – od 12. 11. do 28. 2. 2010 / Společnou cestou – do 31. 12. 2009 / DOX / Praha

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *