Artalk.cz

TZ: Denisa Krausová

Denisa Krausová: Terra Nostra, Galerie ad astra, Kuřim, 25. 3. – 26. 4. 2009

denisa-krausova

V březnu a dubnu se v Galerii ad astra v Kuřimi představuje svou malířskou tvorbou mladá jihlavská autorka Denisa Krausová.
Krausová se narodila roku 1981 v Jihlavě. Od roku 1999 do 2005 studovala na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně u Margity Titlové-Ylovski, Vladimíra Merty, Michala Gabriela a Martina Mainera.
Tato výstava představuje výběr z tvorby malířky z let 2004 – 2009. Název odkazuje k jejímu zájmu o krajinu, nejen tu domácí, ale zpracovává i dojmy z řady zahraničních cest. Obsahem obrazů je většinou příběh, vlastní prožitá realita, zasazená do konkrétní krajiny, často však manipulovaná, posunutá do nadreálné, snové roviny, takže se vytvářejí nové významy a nové souvislosti. Jsou to jakési kolážovité mnohovrstevné deníky, kde autorka sama často vstupuje v různých rolích do svých obrazů. Jako koláž a koktejl různých stylů působí i forma jejích obrazů. Na jednom obraze se často sejde iluzivní malba, kresba, šablony. Někdy rozeznáme citace jiných výtvarných předloh, celkově je znát ohlas německé Lipské školy.
Denisa Krausová má teprve několik let po ukončení studia, má tedy za sebou jen několik samostatných výstav. V poslední době lze pozorovat zvýšený zájem kurátorů, kteří si ji vybírají pro výstavy u nás i v zahraničí. I tato výstava se snaží upozornit na stále zajímavější tvorbu této autorky.
Výstavu je možno shlédnout i na www.ad-astra.cz